Kontakt

KATRIA s.r.o.,

Obchodné oddelenie e-shop: www.svietidla-katria.sk

ul. 29. augusta číslo 25, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36618870,   IČ DPH: SK2020096298

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 8434/S

Bankové spojenie: č.ú.: 2627782770/1100

Zodpovedný vedúci: Katarína Mayerová, Tel.:  00421 905 4000 72

e-mail:  info@svietidla-katria.sk   www.svietidla-katria.sk

Obvyklý čas komunikácie so zákazníkmi: Pondelok až Piatok od 8,00 do 18,00

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:  Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod

Osobný odber produktov je možný iba po dohode telefonicky alebo mailom.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 01  Banská Bystrica 1, tel.: 048/412 49 69, e-mail: bb@soi.sk